เกี่ยวกับเรา

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นสำนักงานให้บริการด้านวิชาชีพตรวจสอบบัญชี และการเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 สำนักงานบัญชีกิจก่อตั้งโดย คุณบุญชู โรจนเสถียร โดยใช้ชื่อว่า "สำนักงาน บัญชีกิจ"และต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ได้เปลี่ยนมาเป็นบริษัท บัญชีกิจ จำกัด พร้อมกับการจัดตั้งบริษัท บัญชีกิจบริหาร จำกัด เพื่อประกอบกิจการด้านการให้บริการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ปัจจุบันสำนักงานของเราให้บริการงานด้านวิชาชีพแก่ธุรกิจเกือบทุกแขนง ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจที่ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย และบางส่วนยังเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้บริหาร

 

สุวนีย์ กิตติปัญญางาม

กรรมการบริหาร

พรชัย กิตติปัญญางาม

กรรมการผู้จัดการ

นาวี ปฏิสัมภิทาวงศ์

กรรมการบริหาร

 

ที่ปรึกษา

 

สฤษดิ์ผล ชมไพศาล

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายภาษี

วิริยา เคารพธรรม

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

 

บริการ

สำนักงานของเราได้ให้บริการงานด้านวิชาชีพแก่ธุรกิจในเกือบทุกแขนง ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจที่ถือว่าเป็นขนาดใหญ่ของไทย และบางส่วนยังเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริการตรวจสอบ

บริการภาษีอากรและกฎหมาย

บริการให้คำปรึกษาทางการเงิน

บริการฝึกอบรมสัมนา

เครือข่ายระหว่างประเทศ

เครือข่ายระหว่างประเทศของบัญชีกิจ ที่จัดตั้งเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระหว่างประเทศและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีการลงทุนในระหว่างประเทศ มีดังนี้

บริษัท นากามิเนะ-บัญชีกิจ จำกัด

เป็นบริษัทที่จัดตั้งร่วมกันระหว่าง Nagamine and Mishima Accounting Office และ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด เพื่อให้บริการทางวิชาชีพกับลูกค้าที่ต้องการจะไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น หรือลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่ต้องการจะลงทุนในประเทศไทย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nagamine-mishima.com.

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาญี่ปุ่น) ได้ดังต่อไปนี้

ที่อยู่สำนักงาน

87/39 อาคารโมเดอร์นทาวน์ ชั้น 3 ซอยเอกมัย 3
ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
Tel +662-382-0414

WEB LINKS


ร่วมงานกับเรา
ขอเชิญผู้ที่กำลังมองหางาน และสนใจสมัครงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมคุณภาพ และเติบโตไปพร้อมๆ กับเรา
กิจกรรมที่บัญชีกิจ
ที่บัญชีกิจมีกิจกรรมมากมาย ทั้งสัมมนาส่งเสริมความรู้ กิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมสันทนาการสำหรับพนักงานทุกปี

ติดต่อเรา

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

87 อาคารโมเดอร์นทาวน์ (ชั้น 9) เอกมัยซอย 3 ถนนสุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์

0-2382-0414 086-337-9981

โทรสาร

0-2381-5849 0-2382-0417

อีเมล์

[email protected]