กรรมการผู้จัดการ

Bunchikij

นายพรชัย กิตติปัญญางาม

กรรมการผู้จัดการ

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  • กรรมการและนายทะเบียนสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
  • อดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อดีตผู้ทรงคุณวุฒิประจำศาลรัฐธรรมนูญ
  • กรรมการสมาคมสนามกอล์ฟไทย
  • กรรมการคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กรรมการมูลนิธิปรีดีพนมยงค์
  • ปริญญาตรีด้านบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคล