ทีมบริหาร

Bunchikij

Avatar

นายพรชัย กิตติปัญญางาม

Managing Director&Partner

Avatar

นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม

Managing Director&Partner

นางสาววรวรรณ จีรวตานนท์

Partner

นายธนากร ฝักใฝ่ผล

Partner

นางสาวสุดาพร ทะวาปี

Partner

นายเทวา ดำแดง

Partner

นางสาวสุพัตรา จิตชาญวิทิต

Associate Partner

นายสมชาย พิทักษ์กมลพร

Associate Partner

นางวิไลลักษณ์ ประศาสน์ครุการ

Associate Partner

นางสาวสลีลา พุทธิจรุงวงศ์

Associate Partner

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคล