ร่วมงานกับเรา

Bunchikij

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี จำนวนมาก (Junior / Senior)

รับสมัครด่วน!

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย / หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุงาน 0 – 3 ปี หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน และมีทัศนคติในทางบวก
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน ปฏิบัติงานต่างจังหวัดและ ทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Word , Excel และ Power Point
ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งประวัติพร้อมใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) มาได้ที่ [email protected]

ผู้จัดการตรวจสอบบัญชี (Audit Manager)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย / หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ 4 – 8 ปี หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความเป็นผู้นำ และมีทัศนคติ ในทางบวก
 • สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน มีความรับผิดชอบสูง และปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Word , Excel และ Power Point
ผู้สนใจสมัครงาน สามารถส่งประวัติพร้อมใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) มาได้ที่ [email protected]

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคล