ประวัติบริษัทฯ

Bunchikij

บริษัท บัญชีกิจ จำกัด ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี และการให้บริการด้านที่ปรึกษาจัดการมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 70 ปี บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นโดย คุณบุญชู โรจนเสถียร ในปี 2489 โดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานบัญชีกิจ” และได้เปลี่ยนเป็น “บริษัท บัญชีกิจ จำกัด” ในปี พ.ศ. 2527 นอกจากนี้ในปี 2534 บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง “บริษัท บัญชีกิจบริหาร จำกัด” เพื่อขยายงานด้านบริการที่ปรึกษาจัดการให้กว้างขวางออกไป ปัจจุบัน “บัญชีกิจ” ได้ให้บริการทางวิชาชีพแก่ธุรกิจเกือบทุกแขนง ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจที่ถือว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย และบางส่วนยังเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

11

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในตลาดทุน

6

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคล